Các công ty trên sàn chứng khoán Hồ Chí Minh

Bài viết này cung cấp cho các bạn các công ty trên sàn chứng khoán Hồ Chí Minh cùng với những thông tin về thị trường chứng khoán ngày hôm nay:

Các công ty trên sàn chứng khoán Hồ Chí Minh

Các công ty trên sàn chứng khoán HCM

STT Mã CK Tên Công Ty Ngày GDĐT KLNY LầnĐầu Giá NY KL ĐangLưuHành Cổ Phiếu Quỹ
1 A32 Công ty cổ phần 32 23/10/2018 6,800,000 25.9 6,800,000 0
2 AAA Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát 15/07/2010 9,900,000 48.7 171,199,976 0
(Nhựa – Bao Bì )
3 AAM Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong 24/09/2009 8,100,000 38 10,446,411 1,900,000
(Thủy Sản )
4 AAV Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc 25/06/2018 12,500,000 12.2 31,874,996 0
5 ABC Công ty cổ phần Truyền thông VMG 18/08/2016 20,393,000 28.5 20,393,000 0
(Công Nghệ Viễn Thông )
6 ABI Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) 16/07/2009 38,000,000 24 38,000,000 0
(Ngân hàng- Bảo hiểm )
7 ABR Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt 12/6/2018 3,000,000 10.5 3,000,000 0
8 ABT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre 25/12/2006 3,300,000 90 11,558,307 2,548,900
(Thủy Sản )
9 AC4 Công ty cổ phần ACC – 244 8/2/2017 2,940,862 12.9 2,940,862 0
10 ACB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu 21/11/2006 110,004,656 130.2 1,247,165,130 41,422,608
(Ngân hàng- Bảo hiểm )
11 ACC Công ty Cổ phần bê tông BECAMEX 30/06/2011 10,000,000 25 10,000,000 0
(Vật Liệu Xây Dựng )
12 ACE Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang 10/11/2009 2,300,000 25 3,050,781 0
(Vật Liệu Xây Dựng )
13 ACL Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang 5/9/2007 9,000,000 81 22,799,675 0
(Thủy Sản )
14 ACM Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường 23/07/2015 51,000,000 10.5 51,000,000 0
(Khoáng Sản)
15 ACS Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 13/07/2017 4,000,000 14.5 4,000,000 0
16 ACV Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam – CTCP 21/11/2016 2,177,173,236 25 2,177,173,236 0
(Hàng không)
17 ADC Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông 24/12/2010 1,000,000 10.8 3,060,000 0
(Công Nghệ Viễn Thông )
18 ADP Công ty Cổ phần Sơn Á Đông 2/2/2010 5,000,000 0 15,359,914 0
19 ADS Công ty Cổ phần Damsan 29/06/2016 16,070,000 17 25,517,801 0
20 AFC Công ty cổ phần Nông Lâm Nghiệp Bình Dương 12/6/2017 10,688,363 10.2 10,688,363 0
21 AFX Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang 2/12/2016 35,000,000 10 35,000,000 0
(Thực Phẩm )
22 AG1 Công ty Cổ phần 28.1 10/1/2018 4,863,386 10 4,863,386 0
23 AGF Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang 2/5/2002 7,887,578 30 28,109,743 0
(Thủy Sản )
24 AGM Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu An Giang 14/12/2012 18,200,000 20 18,200,000 0
25 AGP Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm 6/10/2015 4,355,880 55 9,626,383 0