Cách đổi tiền đô la Úc sang tiền Việt Nam như thế nào?

Ngày nay tơ tiền đô la Úc là một trong những đồng tiền chất lượng và ổn định nhất trên thế giới hiện nay. Vậy cùng tìm hiểu 1 AUD đổi ra bằng bao nhiêu tiền Việt Nam? Ở đâu uy tín và hợp pháp? Nào cùng tìm hiểu quy đổi tiền đô Úc sang tiền Việt như thế nào?

Tìm hiểu 1 đô la Úc (AUD) bằng bao nhiêu tiền Việt Nam?

Trên thị trường để tìm hiểu và đề cặp 1 đô Úc bằng bao nhiêu tiền Việt? Cập nhật tỷ giá VND/AUD ngày 26/03/2019 thì 1 AUD = 16.456,55 VND. Đây là đồng tiền có mức giá trung bình giữa người mua và người bán, tóm lại vậy 1 AUD quy đổi ra tiền có giá trị là 16,454,45 VND.

Mức quy đổi giá trị tiền đo la Úc hiện nay trên thị trường tại các ngân hàng có mức giá giao dịch như sau:

  • 100 AUD bằng bao nhiêu tiền Việt Nam? 100 AUD = 1.650.766 VND
  • 1000 AUD bằng bao nhiêu tiền Việt Nam? 1000 AUD = 16.499.660 VND
  • 1 triệu AUD bằng bao nhiêu tiền Việt Nam? 1 triệu AUD = 16.499.660.000 VND
  • 1 tỷ AUD bằng bao nhiêu tiền Việt Nam? 1 tỷ AUD = 16.499.660.000.000 VND.

Cách đổi tiền đô la sang tiền Việt Nam như thế nào?

Chuyển đổi đồng Việt Nam (VND) sang đô la Mỹ (USD)

Chuyển đổi Sang Kết quả Giải thích
1 VND USD 0,0000431511 USD 1 đồng Việt Nam = 0,0000431511 đô la Mỹ vào ngày 15/07/2019
100 VND USD 0,004315 USD 100 đồng Việt Nam = 0,004315 đô la Mỹ vào ngày 15/07/2019
10.000 VND USD 0,43151 USD 10.000 đồng Việt Nam = 0,43151 đô la Mỹ vào ngày 15/07/2019
1.000.000 VND USD 43,1511 USD 1.000.000 đồng Việt Nam = 43,1511 đô la Mỹ vào ngày 15/07/2019