Cập nhật đổi tiền đô Úc 1 đô đến 1000 đô hiện nay

Đô la Úc hiện nay đây là một tiền tiền có giá trị chất lượng lâu bền và ổn định nhất hiện nay, một tờ tiền có chất lượng và ổn định lâu dài, tỷ giá đô la úc có giá trị tương đối cao so với đồng tiền khác trên thế giới.

Cập nhật đổi tiền đô Úc 1 đô đến 1000 đô hiện nay

Giá trị đổi tiền đô la Úc hiện nay bao gồm những tờ tiên sau đây

Cùng xem mức giá đổi tiền đô la Úc sang tiền Việt như thế nào, tỷ giá đô la Úc được kí hiệu là AUD và tiền Việt Nam kí hiệu là VND đang có mức giao dịch hiện nay trên thị trường.

Đô la Úc (AUD) = 17,755.45 VND (Một đô la Úc bằng mười bảy nghìn bảy trăm năm mươi năm đồng Việt Nam)

10 Đô la Úc (AUD) = 177,525.15 VNĐ (Một trăm đô la Úc bằng một trăm bảy bảy nghìn năm trăm hai lăm đồng Việt Nam )

100 Đô la Úc (AUD) = 1.775.245 VNĐ (Một trăm đô la Úc bằng một triệu bảy trăm bảy mươi lăm nghìn hai trăm bốn mươi lăm đồng Việt Nam)

1000 Đô la Úc (AUD) = 17.752.415 VNĐ (Một nghìn đô la Úc bằng mười bảy triệu bảy trăm năm mươi hai nghìn bốn trăm mười lăm đồng Việt Nam)

Những tờ tiền đang sử dụng hiện hành hiện nay ở Úc bao gồm tiền giấy và tiền xu:

+ Tiền giấy bao gồm các mệnh giá: 100 AUD, 50 AUD, 20 AUD, 10 AUD, 5 AUD.

+ Tiền xu bao gồm các mệnh giá: Đồng 5 cen, 10 cen, 20 cen, 50 cen, 1 đô la, và 2 đô la.

Cũng giống như các loại tiền khác, tiền đô la Úc tùy thuộc vào từng thời điểm sẽ có những xê dịch và thay đổi về tỷ giá, do vậy tùy vào nhu cầu, đổi tiền, bán ra hay mua vào sẽ có những chênh lệch khác nhau tại từng ngân hàng cũng như từng thời điểm.