Chủ sở hữu doanh nghiệp là gì?

Trong điều kiện nền kinh tế thị trường như hiện nay, việc các loại hình doanh nghiệp mới được hình thành không còn là một điều lạ lẫm trên thị trường. Mặc dù các loại hình được thành lập có vẻ mới mẻ, nhưng trong các điều luật của Bộ luật Kinh doanh, Việt Nam cũng đều đã có những quy định mới và kịp thời nhất cho phép các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật nhà nước.

Trong đó, có nhiều khái niệm và quy định khá rắc rối về các doanh nghiệp, trong đó có thể kể đến khái niệm Chủ sở hữu doanh nghiệp là gì? Trong bài viết này, chúng ta hay cùng tìm hiểu: Liệu có hay không một định nghĩa rõ ràng và đầy đủ về khái niệm này?

Pháp luật Việt Nam quy định Chủ sở hữu doanh nghiệp là gì? và quyền năng của chủ sở hữu doanh nghiệp?

Thực chất, Việt Nam chưa đưa ra một văn bản pháp luật nào nêu lên định nghĩa về Chủ sỡ hữu doanh nghiệp là gì? Theo Điều 164 Bộ luật Dân sự quy định về khái niệm chủ sở hữu nói chung thì có thể hiểu khái niệm về chủ sở hữu doanh nghiệp là cá nhân hoặc một số cá nhân, pháp nhân đứng tên trên Giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp, là người thành lập, điều hành doanh nghiệp .

Bên cạnh đó, Điều 64 của bộ luật này cũng quy định về 3 quyền năng cơ bản của một chủ sở hữu nói chung đó là chiếm hữu, sử dụng và định đoạt hay nói cách khác là quyền thành lập, hoạt động, giải thể doanh nghiệp. Như vậy, đây cũng được coi là 3 quyền cơ bản của chủ sở hữu doanh nghiệp nói riêng.

Pháp luật Việt Nam quy định rất chặt chẽ về chủ sở hữu doanh nghiệp để vừa đảm bảo tính an toàn cho doanh nghiệp, vừa thắt chặt tính trách nhiệm của người chủ sở hữu đối với doanh nghiệp của mình.

Trong điều kiện nền kinh tế thị trường như hiện nay, việc các loại hình doanh nghiệp mới được hình thành không còn là một điều lạ lẫm trên thị trường. Mặc dù các loại hình được thành lập có vẻ mới mẻ, nhưng trong các điều luật của Bộ luật Kinh doanh, Việt Nam cũng đều đã có những quy định mới và kịp thời nhất cho phép các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật nhà nước.

Chủ sở hữu doanh nghiệp là gì và là ai trong mối quan hệ với doanh nghiệp?

Chúng ta đều biết rằng giám đốc đôi khi là một người được thuê về để điều hành các hoạt động của công ty chứ không phải là người chủ sở hữu doanh nghiệp, dĩ nhiên trong nhiều trường hợp thì chủ sở hữu doanh nghiệp cũng chính là giám đốc, tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị của công ty.

Vậy nên, một câu hỏi đặt ra rằng Chủ sở hữu là gì trong mối quan hệ với doanh nghiệp? Một số ví dụ về chủ sở hữu doanh nghiệp như sau: Chủ sở hữu Công ty TNHH hai thành viên có thể là Giám đốc công ty, Hội đồng cổ đông là chủ sở hữu công ty Cổ phần.