Có phải bạn đang tìm hiểu “Quỹ tiền tệ là gì?”

Quỹ tiền tệ là một phạm trù nằm trong lĩnh vực tài chính. Với 3 mặt cơ bản, bao gồm: nguồn tài chính, quỹ tiền tệ và quan hệ tài chính. Vậy quỹ tiền tệ là gì? Quỹ tiền tệ là các nguồn tài chính được huy động vào một nơi nhất định. Số tiền này sẽ được sử dụng cho một mục đích nào đó nhưng đa số đều là vì lợi ích tập thể.

Các quỹ tiền tệ, đặc điểm của sự hình thành và sử dụng của quỹ tiền tệ là gì?

Mỗi một phạm trù có một đặc điểm riêng biệt, góp phần tạo nên tài chính. Tuy nhiên bạn có biết đặc điểm của quỹ tiền tệ là gì không?

+ Các quỹ tiền tệ luôn luôn biểu hiện các quan hệ sở hữu. Quỹ tiền tệ hình thành tất yếu sẽ có chủ sở hữu. Người sở hữu sẽ là người có quyền lực, địa vị. Sử dụng quỹ tiền tệ như thế nào phụ thuộc vào người sở hữu, vào những nguyên tắc, quy định có trong quỹ tiền tệ.

+  Mục đích của tiền tệ. Tích lũy hay tiêu dùng là những mục đích của việc thiết lập quỹ tiền tệ.

+ Tất cả các quỹ tiền tệ đều vận động thường xuyên, nghĩa là ngoài việc tiêu dùng, quỹ tiền tệ luôn luôn được bổ sung chứ không tồn đọng.

Quỹ tiền tệ là một phạm trù nằm trong lĩnh vực tài chính. Với 3 mặt cơ bản, bao gồm: nguồn tài chính, quỹ tiền tệ và quan hệ tài chính. Vậy quỹ tiền tệ là gì? Quỹ tiền tệ là các nguồn tài chính được huy động vào một nơi nhất định. Số tiền này sẽ được sử dụng cho một mục đích nào đó nhưng đa số đều là vì lợi ích tập thể.

Bản chất của quỹ tiền tệ là gì?

Bản chất của quỹ tiền tệ hoạt động theo quy luật. Vậy quy luật tạo nên bản chất của quỹ tiền tệ là gì? Tiền tệ thực chất là vật trung gian môi giới trong trao đổi hàng hoá, dịch vụ, là phương tiện giúp cho quá trình trao đổi được thực hiện dễ dàng hơn. Bản chất của tiền tệ được thể hiện rõ hơn qua hai thuộc tính sau của nó:

+ Giá trị sử dụng. Giá trị sử dụng của quỹ tiền tệ là thỏa mãn nhu cầu trao đổi, mua bán của những người trong xã hội. Trong đó, tiền tệ là vật trung gian, là dụng cụ được sử dụng trong việc trao đổi. Khi có nhu cầu trao đổi, bạn chỉ việc nắm giữ tiền. Khi nào tiền vẫn có giá trị trao đổi, chừng đó quỹ tiền tệ vẫn còn giá trị.

+  Giá trị của quỹ tiền tệ được thể hiện qua khái niệm “ sức mua tiền tệ ”, tức là khả năng trao đổi được nhiều hay ít hàng hoá khác trong quá trình trao đổi. Tuy nhiên khái niệm sức mua tiền tệ không được xem xét dưới góc độ sức mua đối với từng hàng hoá nhất định mà xét trên phương diện toàn thể các hàng hoá trên thị trường.

Trên đây là một số thông tin về quỹ tiền tệ mà chúng tôi đã tổng hợp. Bạn có thể tham khảo nếu thấy hữu ích. Chúc bạn thành công.