Mức giá làm sổ đỏ hết bao nhiêu tiền?

Hiện nay đang có rất nhiều người đang có nhu cầu làm sổ đỏ và thay đổi số cũ, đây là những trường hợp cần được áp dụng cấp giấy chứng nhận đầu tiên nộp số tiền có lệ phí bao gồm tiền: lệ phí trước bạ, lệ phí cấp sổ, tiền sử dụng đất.

Mức giá làm sổ đỏ hết bao nhiêu tiền? 1. Lệ phí trước bạ

Theo Điều 5 Nghị định 140/2016/NĐ-CP lệ phí trước bạ khi làm Sổ đỏ được tính như sau:

Lệ phí trước bạ phải nộp = Giá tính lệ phí trước bạ x Mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ %.

Trong đó:

– Mức lệ phí thu theo tỷ lệ diện tích nhà và đất chiêm 0,5%

– Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất

Mức giá phí tính lệ phí trước danh bạ giá đất có bảng giá đất ở UBNN tỉnh thành hiện đang kê khai.

Giá tính lệ phí trước bạ đối với đất được xác định như sau:

Giá tính lệ phí trước bạ = Diện tích đất chịu lệ phí trước bạ (m2) x Giá 01m2 đất (đồng/m2) tại Bảng giá đất.

Trong đó: Diện tích đất chịu phí trước bạ là toàn bộ phần dịch tích thừa thuộc quyền sử dụng đất của các tôt chức, các nhân đắng kí QSDĐ cho cơ quan thuế nhà nước.

2. Lệ phí cấp Sổ đỏ

Theo Thông tư 250/2016/TT-BTC, lệ phí cấp Sổ đỏ thực hiện theo mức thu do HĐND cấp tỉnh quyết định.

Ngoài các khoản tiền phải nộp trên, khi xin cấp Sổ đỏ, người có yêu cầu phải nộp các khoản phí khác như: Phí đo đạc, phí thẩm định thửa đất…

Mức thu tùy theo quy định cụ thể của từng tỉnh.

3. Tiền sử dụng đất

Một số diều cần lưu ý khi làm sổ đỏ, người có yêu cầu trong những trường hợp sau đây phải nộp tiền sử dụng đất.

  • Thứ 1: nếu là hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về QSDĐ
  • Thứ 2: Hộ gia đình hoặc cá nhân đang sử dụng đất nhà nước giao, cho thuê đất từ 15/10/1993 đến ngày 01/7/2014 được cấp Sổ đỏ mà chưa nộp tiền sử dụng đất thì phải thực hiện nộp tiền.
  • Thứ 3: Hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất theo bản án, quyết định của Tòa án, kết quả hòa giải…nếu chưa nộp thì phải nộp tiền sử dụng đất.