Tham khảo bảng giá pô xe máy Honda RSX năm 2019

Khi nói về pô xe máy đây là thành phần rất quan trọng của xe máy, nhiều dấu hiệu khi nhận thấy pô có tiếng kiêu to, phát ra những âm thanh lạ, đó là những dấu hiệu cho bạn cần nên đi thay pô xe máy, vậy nhiều người chưa biết giá cụ thể như thế nào? Nào cùng tìm hiểu giá pô xe trên các cửa hàng đại lý hiện nay.

Nếu pô xe máy nhà bạn đang hỏng và cần phải thay thế thì bảng giá các dòng pô xe máy dưới đây sẽ giúp bạn nắm được giá trước khi thực hiện thay thế.

Bảng giá các loại pô xe máy cập nhật thị trường năm 2019

Giá pô xe máy Honda

Loại Pô xe máy

Hình ảnh

Giá

(VNĐ)

Pô xe máy Wave Alphatre

270,000

Pô xe máy Wave 110

Tham khảo bảng giá pô xe máy Honda RSX năm 2019 -1

270,000

Pô xe máy Wave RSX

Tham khảo bảng giá pô xe máy Honda RSX năm 2019 -2

350,000

Pô xe máy Future X

Tham khảo bảng giá pô xe máy Honda RSX năm 2019 -3

290,000

Pô xe máy Wave RS

Tham khảo bảng giá pô xe máy Honda RSX năm 2019 -4

270,000

Pô xe máy Wave RSX 100

Tham khảo bảng giá pô xe máy Honda RSX năm 2019 -4

350,000

Pô xe máy Wave S 110

Tham khảo bảng giá pô xe máy Honda RSX năm 2019 -4

350,000

Pô xe máy Honda Cub 70

Tham khảo bảng giá pô xe máy Honda RSX năm 2019 -4

280,000

Pô xe máy Honda Dream

Tham khảo bảng giá pô xe máy Honda RSX năm 2019 -5

Tham khảo bảng giá pô xe máy Honda RSX năm 2019 -6

215,000

Giá pô xe máy Yamaha

Pô xe máy Yamaha Exciter

Tham khảo bảng giá pô xe máy Honda RSX năm 2019 -7

390,000

Pô xe máy Yamaha Sirius
Tham khảo bảng giá pô xe máy Honda RSX năm 2019 -8

270,000

Pô xe máy Yamaha Jupiter

Tham khảo bảng giá pô xe máy Honda RSX năm 2019 -9270,000

Pô xe máy Yamaha Max

Tham khảo bảng giá pô xe máy Honda RSX năm 2019 -10

250,000