Thủ tục giấy tờ nhà đất gồm những gì?

Thủ tục giấy tờ nhà đất gồm những gì?Hồ sơ làm sổ đỏ gồm:

– Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của chủ sử dụng đất;

– Một trong các loại giấy tờ sau:

+ Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (nếu có);
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính (nếu có);

+ Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa gắn liền với đất (nếu có);

+ Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, sang tên sổ đỏ, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, nay được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 (nếu có);

+ Giấy tờ về thanh lý, hoá giá nhà ở gắn liền với đất ở theo quy định của pháp luật (nếu có);

+ Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất (nếu có).

+ Những giấy tờ của chủ sử dụng đất cũ kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên liên quan (nếu có)

+ Bản án hoặc quyết định của Toà án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành (nếu có)

– Hồ sơ kỹ huật thửa đất hoặc bản vẽ hiện trạng nhà đất

– Xác nhận của UBND phường (xã) đất không có tranh chấp

– Tờ khai lệ phí trước bạ

– Tờ khai thuế thu nhập cá nhân

– Biên lai nộp tiền vào Kho bạc nhà nước (bản sao công chứng)

– Biên lai nộp thuế, phí, lệ phí các loại có liên quan (bản sao công chứng);

– Danh sách công khai các trường hợp đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

– Trích lục hoặc trích đo bản đồ địa chính thửa đất;

– Biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đât;

– Tờ trình về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất