Tiết lộ bí mật – trái phiếu công ty là gì?

Trái phiếu là gì, chắc hẳn không phải ai nghe cũng hiểu, mong rằng qua bài viết này sẽ giúp bạn có thêm kiến thức về trái phiếu công ty là gì? Xin giải đáp rằng trái phiếu là chứng chỉ nợ hay chứng khoán tài chính do các doanh nghiệp hoặc chính phủ phát hành để vay vốn dài hạn.

Thông thường trái phiếu được phát hành cho thời hạn nhiều năm và có lãi suất cố định. Hàng năm, người giữ trái phiếu được hưởng lợi ghi trên cuống phiếu hay còn gọi là coupon và khi trái phiếu đến hạn, người giữ trái phiếu được nhận lại vốn gốc bằng mệnh giá của trái phiếu. Trái phiếu công ty có thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi hoặc thông thường.

Trái phiếu công ty là gì?

Trái phiếu công ty mang lại lợi ích gì?

Trước hết, chúng ta cần phân biệt trái phiếu với cổ phiếu để có thể hiểu rõ hơn. Cổ phiếu là gì, là những chứng khoán thể hiện tư cách chủ sở hữu của cổ đông, trong khi đó trái phiếu công ty lại là chứng khoán thể hiện một quan hệ vay mượn giữa tổ chức phát hành và các nhà đầu tư.

Trái phiếu công ty là những trái phiếu do các công ty phát hành với mục đích tài trợ dài hạn cho các nhu cầu tăng vốn của công ty. Ở Việt Nam, luật doanh nghiệp quy định công ty hợp danh và hợp tác xã không được phép phát hành trái phiếu. Khi các công ty lớn cần vay tiền trong một khoảng thời gian dài, họ có thể phát hành trái phiếu. Đa số các trái phiếu công ty trả lãi một năm hai lần và phần lớn cũng là những trái phiếu có thể mua lại.

Những lưu ý khi mua trái phiếu công ty

Lãi suất của trái phiếu được đẩy cao hơn mặt bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cùng kỳ hạn từ 2 – 3%/năm, thậm chí cao hơn. Không chỉ mời chào người mua bằng lãi suất cao, một số định chế tài chính trên còn liên kết với ngân hàng đứng ra cam kết mua lại trái phiếu khi nhà đầu tư muốn chuyển nhượng, nên càng hút nhà đầu tư tham gia.

Lãi suất và giá trái phiếu có mối quan hệ nghịch đảo đó là khi lãi suất giảm, giá trái phiếu trên thị trường nhìn chung sẽ tăng lên. Ngược lại, khi lãi suất tăng, giá trái phiếu công ty có xu hướng giảm. Các nhà đầu tư cố gắng nắm bắt hoặc nắm giữ lợi suất cao nhất trong thời gian lâu nhất có thể.

Sự gia tăng nhu cầu dẫn đến việc tăng giá trái phiếu. Trái lại, nếu mức lãi suất hiện hành đang tăng lên, các nhà đầu tư đương nhiên sẽ từ bỏ những trái phiếu trả lãi suất thấp, điều này sẽ làm cho giá trái phiếu giảm xuống.

Thị trường chứng khoán mới nhất:

Cách chơi chứng khoán trên Android tiện lợi

Chơi chứng khoán ở Nhật có gì nổi bật

Có nên chơi chứng khoán? Bạn biết gì về chứng khoán để chơi