Tìm hiểu về giấy tờ về quyền sử dụng đất

Để tìm hiểu rõ hơn về thông tin về giấy tờ chuyển nhượng mua bán nhà đất đang thường xuyên diễn ra tại các sàn giao dịch bất động sản, mua bán nhà đất, chung cư, đất nền,… giấy tờ quyền sử dụng đất gồm những thủ tục và giấy tờ kèm thêm thể hiện trong bài viết sau đây:

Thủ tục giấy tờ mua bán đất gồm những gì?

Mình hơi gà mờ một chút nhưng qua đọc các luật mới ban hành thì phát sinh một vấn đề xin mọi người chỉ giáo giúp:

Luật Xây dựng 2014 có quy định: giấy tờ quyền sử dụng đất

Điều 95. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới

1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới đối với nhà ở riêng lẻ gồm:

b) Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến gồm:

b) Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

3. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với xây dựng công trình theo tuyến gồm:

a) Các tài liệu quy định tại các điểm a, c, d và đ khoản 2 Điều này;

b) Văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về sự phù hợp với vị trí và phương án tuyến;

c) Quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai.

Thế mà em tìm mờ mắt trong Luật đất đai 2013 và Nghị định 43 Hướng dẫn không có quy định: “Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất” nó gồm những loại nào (tất nhiên ngoài cái GCNQSDĐ, QSHNO và TS khác gắn liền với đất nó là hiển nhiên).

Nếu mình mới chỉ có Quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc HĐ mua bán đã công chứng…thì có thể được coi là “Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất” không vì về nguyên tắc, sau khi có Quyết định giao đất, cho thuê đất hay HĐ mua bán thì đố ai sờ vào mảnh đất đấy   , việc ra sổ tên của mình chỉ là vấn đề thủ tục hành chính thôi

Ngoài ra, theo Khoản 3 Điều 95 Luật Xây dựng này thì với cá công trình xây dựng theo tuyến lại không đòi  loại “Giấy tờ chứng minh QSDĐ”. Có thể hiểu: Quyết định thu hồi đất + văn bản chấp thuận về sự phù hợp = Giấy tờ chứng minh QSDĐ được không ?