Tỷ giá hoái đoái là gì

Nếu như bạn làm việc trong lĩnh vực kinh tế, bạn đã bao giờ nghe đến tỷ giá hoái đoái chưa? Tỷ giá hoái đoái là một trong những khái niệm khó hiểu và khá là khó để hình dung. Vậy tỷ giá hoái đoái là gì? ty giá hoái đoái có liên quan đến sự phát triển của nền kinh tê nước ta hay không?

Tỷ giá hoái đoái hay còn gọi là tỷ giá trao đổi ngoại tệ, tỷ giá Forex, tỷ giá FX hoặc Agio. Cụ thể là giữa hai đồng tiền tệ có tỷ giá khác nhau, trong đó đồng tiền này sẽ được trao đổi với một đồng tiền khác. Bên cạnh đó nó cũng được coi là giá cả đồng tiền của một quốc gia được biểu hiện bởi một tiền tệ khác trong trao đổi, được gọi là ty giá hoái đoái.

Nếu như bạn làm việc trong lĩnh vực kinh tế, bạn đã bao giờ nghe đến tỷ giá hoái đoái chưa? Tỷ giá hoái đoái là một trong những khái niệm khó hiểu và khá là khó để hình dung. Vậy tỷ giá hoái đoái là gì? ty giá hoái đoái có liên quan đến sự phát triển của nền kinh tê nước ta hay không?

Sự can thiệp của chính phủ vào trong tỷ giá hoái đoái.

Tỷ giá hoái đoái là một trong những yếu tố quan trọng và là yếu tố lớn nhất quyết định đến nền kinh tế của nước ta. Vì thế nên chính phủ đã có những sự can thiệp vào trong tỷ giá hoái đoái, vậy những sự can thiệp của chính phủ vào tỷ giá hoái đoái là gì?

  • Lãi suất triết khấu: Khi tỷ giá biến động mạnh, ngân hàng trung ương thông qua việc thay đổi lãi suất tái chiết khấu để điều chỉnh cung cầu ngoại hối, từ đó tác động vào tỷ giá hoái đoái. Nếu tỷ giá thị trường lên cao quá mức, ngân hàng trung ương tăng lãi suất tái chiết khấu. Khi lãi suất tái chiết khấu tăng lên cùng với sự tăng lên của lãi suất trên thị trường, do đó vốn từ nước ngoài chảy vào nước để thu được lãi hơn trong trường hợp các điều kiện khác tương tự.
  • Phá giá tiền tệ: Phá giá tiền tệ là khi ngân hàng nhà nước Việt Nam thông báo là sẽ sụt giá đồng tiền của nước ta so với đồng tiền ngoại tệ của các nước khác, phá giá tiền tệ sẽ ảnhb hưởng nhiều đến nền kinh tế của nước ta
  • Nâng giá tiền tệ: nâng giá tiền tệ sẽ là yếu tố đi ngược lại với phá giá tiền tệ. Nâng giá tiền tệ là khi ngân hàng nhà nước Việt Nam nâng giá trị đồng tiền, tăng sức mua so với đồng ngoại tệ và cao hơn so với giá của nó trước đó. Nâng giá tiền tệ sẽ có lợi hơn cho nền kinh tế nước ta

Tỷ giá đoái hoái có sức ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế

Sự quan trọng của tỷ giá hoái đoái là gì mà lại ảnh hưởng nhiều đến sự phát triển kinh tế đến như vậy,. Tỷ giá đoái hoái sẽ quyết định đến nền kinh tế nước ta tụt hậu hay là phát triển thịnh vượng.