Vai trò của thị trường ngoại hối là gì bạn có biết?

Để biết được vai trò của thị trường ngoại hối đối với nền kinh tế đất nước, đối với cuộc sống của con người. Trước hết chúng ta cần tìm hiểu như thế nào là thị trường ngoại hối. Thị trường ngoại hối là khái niệm hết sức quen thuộc trong mối quan hệ trao đổi tiền tệ.

Thị trường ngoại hối là thị trường phi tập trung toàn cầu, trong đó đồng tiền chính là công cụ được sử dụng cho việc trao đổi, mua bán. Cùng với đó, các nhà đầu tư tham gia thị trường ngoại hối sẽ thực hiện hợp đồng ngoài sàn. Thị trường ngoại hối còn được nhiều người gọi với cái tên khác là thị trường Forex.

Vai trò của thị trường ngoại hối đối với nền kinh tế nước ta

Vai trò của thị trường ngoại hối thể hiện ở các khía cạnh sau:

+ Cân đối các nhu cầu mua bán ngoại tệ.

Mỗi một đất nước không thể không có việc nhập khẩu hay xuất khẩu hàng hóa. Khi xuất hiện sự giao thương này, thị trường ngoại hối sẽ đồng gành giúp tìm ra các cơ chế hữu hiệu để phục vụ chu đáo, kịp thời các nhu cầu mua bán ngoại tệ.

+ Phòng chống rủi ro tỷ giá. Việc áp dụng cơ chế tỷ giá thả nổi khiến tỷ giá hối đoái luôn luôn biến động là thực trạng diễn ra ở hầu hết các quốc gia trên thế giới ngày nay. Lợi ích của các chủ thể sẽ biến động rất lớn nếu biến động tỷ giá xảy ra.

Để biết được vai trò của thị trường ngoại hối đối với nền kinh tế đất nước, đối với cuộc sống của con người. Trước hết chúng ta cần tìm hiểu như thế nào là thị trường ngoại hối. Thị trường ngoại hối là khái niệm hết sức quen thuộc trong mối quan hệ trao đổi tiền tệ.

Các công ty xuất nhập khẩu, công ty đa quốc gia và các cá nhân có nguồn thu, nguồn chi ngoại tệ trong tương lai chịu ảnh hưởng rủi ro rất lớn về sự biến động của tỷ giá hối đoái. Do vậy, các chủ thể này cần thiết phải áp dụng các biện pháp nhằm hạn chế những rủi ro này.

+ Tạo ra thu nhập cho người sở hữu ngoại tệ. Các ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường ngoại hối chủ yếu là giao dịch cho chính mình. Các ngân hàng này hoạt động dựa trên phương thức thu lời  thông qua việc mua ở thị trường này giá rẻ hơn và bán lại ở thị trường kia giá cao hơn…

Chức năng và vai trò của thị trường ngoại hối là gì

Cùng với vai trò của thị trường ngoại hối còn có những chức năng chính sau:

+ Giúp luân chuyển các khoản đầu tư, tín dụng quốc tế…

+ Sức mua đối ngoại của tiền tệ được xác định một các khách quan.

+ Là nơi kinh doanh và cung cấp các công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá.

+ Là nơi để Ngân hàng trung ương tiến hành can thiệp để tỷ giá biến động theo chiều hướng có lợi cho nền kinh tế.