Vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn phạt thế nào

Mua bán hàng hóa là quá trình trao đổi và lưu thông hàng hóa từ nơi sản xuất cho tới nơi tiêu dùng. Chính vì thế vận chuyển hàng hóa sẽ là một quá trình quan trọng trong mua bán và trao đổi hàng hóa. Tuy nhiên trong quá trình vận chuyển luôn yêu cầu các giấy tờ và thủ tục để chứng minh quyền mua bán và vận chuyển hàng hóa đó. Nếu vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn chứng từ sẽ phải chịu những hình phạt hành chính theo bộ luật của Việt Nam.

Vận chuyển hàng hóa cần hóa đơn chứng từ gì

Vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn chứng từ là hành vi trái với quy định của nhà nước Việt Nam. Vậy khi vận chuyển hàng hóa cần phải đảm bảo có đầy đủ các hóa đơn chứng từ trong mua bán và vận chuyển hàng hóa như:

Đối với người bán: Phải có hợp đồng mua bán hàng hóa này đảm bảo đầy đủ giá trị luật pháp, giấy chứng nhận quyền sở hữu hàng hóa, và các loại giấy tờ có liên quan khác.

Đối với bên vận chuyển: Phải đảm bảo có các giấy tờ đăng ký phương tiện  vận chuyển hợp pháp, giấy phép kinh doanh vận chuyển với phương tiện, hợp đồng vận chuyển, giá trị cước… Và với người vận chuyển phải có giấy phép điều khiển phù hợp với phương tiện vận chuyển đó.

Vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn phạt thế nào

Vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn phạt thế nào?

Khi bị phát hiện vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn, tùy theo điều kiện của hợp đồng mua bán mà người bán, người mua hay người  vận chuyển phải chịu các hình thức phạt theo quy định của pháp luật.

Trường hợp hàng hóa vận chuyển trên đường không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp khi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, phát hiện hành vi vi phạm thì xử phạt vi phạm về hành vi trốn thuế quy định tại Điều 13 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Trường hợp cơ quan thuế qua kiểm tra, phát hiện người bán không lập hóa đơn khi bán hàng có giá trị thanh toán từ 200.000 đồng trở lên thì xử phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng theo hướng dẫn tại điểm b khoản 4 Điều 38 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP nêu trên

  1. Theo Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn thì khi bán hàng hóa người bán phải xuất hóa đơn giao cho người mua. Nếu không xuất hóa đơn sẽ bị xử phạt theo Điểm b Khoản 4 Điều 38 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn:
  2. Phạt tiền 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

  1. b) Không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ có giá trị thanh toán từ 200.000 đồng trở lên cho người mua theo quy định. Cùng với việc bị xử phạt, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải lập hóa đơn giao cho người mua.
  2. Tại khoản 5 Điều 44 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 nêu trên quy định: “5. Hàng hóa vận chuyển trên đường không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp khi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, phát hiện hành vi vi phạm thì ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn theo quy định tại Nghị định này, người nộp thuế còn bị xử phạt về hành vi trốn thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành”.

Hi vọng những thông tin trên sẽ hỗ trợ các bạn nắm rõ quy định của pháp luật và tránh những sai phạt đáng tiếc.

Bài viết liên quan:

Hàng hoá trong vận tải biển những điều bạn nên biết?

Trường hợp hàng hóa mua vào không hóa đơn được chấp nhận